Turnaje

 

DÁTUM MIESTO KATEGÓRIA ZRAZ MIESTO ZRAZU POZNÁMKA
25.4. Šaca 2010-11 16:00 Šaca U-9
24.4. Košice 2009 16:00 M.Z. Benecol U-10
24.4. Košice 2008 16:00 M.Z. Benecol U-11
26.4. Košice 2008-9 16:00  M.Z. ZŠ Kežmarská 28 U-11,U-10
27.4. Kalša 2006-7-8 12:15 M.Z.  Benecol
28.4. Košice 2004-5 9:15 Benecol M.Z.
28.4. Košice 2006-7-8 11:00 Benecol M.Z.

.
– – účasť na turnajoch SFZ je možná iba s platným registračným preukazom  – –