Turnaje

 

DÁTUM MIESTO KATEGÓRIA ZRAZ MIESTO ZRAZU POZNÁMKA
1.10 Košice 2010 15:30 Benecol U-9
28.9. Buzica 2008-2009 15:30 Buzica U-10,U-11
29.9. Sokol 2008-2009 13:30 Sokol U-11
4.10. Košice 2010 15:00 Ostrovského Junior Košice
5.10. Košice 2008-2009 15:30 Benecol U-10,U-11
6.10. Košice 2008-2009 9:30 Benecol U-11
6.10 Košice 2006-2007 13:30 Benecol U-13

.
– – účasť na turnajoch SFZ je možná iba s platným registračným preukazom  – –