denný tábor

DENNÝ FUTBALOVÝ TÁBOR

KEDY:    1. turnus:   9. – 13. júl 2018
                   2. turnus: 16. – 20. júl 2018
KDE:      areál BENECOL /Postupimská 37/
CENA turnusu:   80 €
CENA oboch turnusov:   150 €
/cena zahŕňa: desiata, obed, olovrant, pitný režim, tréningy a dozor od 8:00 do 17:00/

MINIMÁLNY POČET jedného turnusu je 10 detí
v prípade nenaplnenia minimálnym počtom si vyhradzujeme právo turnus neotvoriť

ZÁLOHU 30.€ /v prípade záujmu aj celú sumu/ je potrebné uhradiť do 20. júna na iný účet ako účet pre platenie členského, IBAN účtu zálohy: SK75 0200 0000 0023 5494 9853  do poznámky pre príjemcu uveďte prosím priezvisko dieťaťa.

PROGRAM:

07:30 – 08:00 príchod
08:00 – 08:30 príprava na tréning
08:30 – 10:00 tréning
10:00 – 10:30 desiata
10:30 – 12:00 spoločenské hry / film
12:00 – 12:30 obed
13:30 – 15:00 tréning
15:00 – 16:00 spoločenské hry / oddych
16:00 – 16:30 olovrant
16:30 – 17:00 odchod